Vastuullisuus

Vastuullisuus

Turvallinen seura

Vantaan Voimisteluseura on sitoutunut urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan. Seuran toimintaa ohjaavat säännöt on tarkistettu vastaamaan Olympiakomitean mallisääntöjä ja seurassa noudatetaan Reilun Pelin eettisiä periaatteita, jotka ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta. VVS on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja kunnioittavan harrastusympäristön kaikille.

Vastuullisuus näkyy Vantaan Voimisteluseuran arjessa pysyvänä osana. Seurajohto seuraa ja johtaa vastuullisuusaskelia ja vastuullisuustyötä säännöllisesti ja vastuullisuusasioita käydään seuran kaikkien toimijoiden kanssa läpi säännöllisesti. Seura ylläpitää avointa ilmapiiriä ja pitää esillä lasten ja nuorten turvallisuuden kannalta tärkeitä aiheita esimerkiksi jakamalla Et ole yksin-hankkeen tuottamaa materiaalia. Harrastajien tyytyväisyyttä seurataan vuosittain tehtävän kyselyn avulla.

Lasten ja nuorten kanssa toimivat aikuiset sitoutuvat yhteisiin sääntöihin, joiden keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen. Seura haastattelee kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat ja tarkistaa heidän taustansa. Myös urheilevat lapset ja nuoret sitoutuvat yhteisiin sääntöihin, joiden luomiseen he saavat osallistua ryhmässään.

Epäasiallinen käytös

Vantaan Voimisteluseurassa ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä toiminnassa mukana olevilta. Vantaan Voimisteluseurassa puututaan jokaiseen epäasiallisen käytöksen tapaukseen seuran toimintaohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilö lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa on seuran toiminnanjohtaja Anu Kuusela.

Ota yhteyttä yhteyshenkilöihin, jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä seuramme toiminnassa. Yhteyshenkilöt kuuntelevat ja ottavat jokaisen huolen vakavasti. Jokaisen huolen ja valituksen käsittelyssä keskiössä on lapsen ja nuoren hyvinvointi. Kaikki valitukset käsitellään ennalta määrätyn prosessin mukaisesti ja kaikkia osapuolia kuullaan ennen jatkotoimenpiteistä päättämistä.

Jos kohtaat epäasiallista käyttäytymistä VVS:ssa ota yhteyttä toiminnanjohtaja Anu Kuuselaan (etunimi.sukunimi@vantaanvoimisteluseura.fi). Jos valituksesi koskee seuran johtoa, ole yhteydessä seuramme johtokuntaan (varapuheenjohtaja Elina Yrjänheikki, elina.yrjanheikki@vantaanvoimisteluseura.fi).